EK-PROJEKT, spol. s.r.o.

mosty a inženýrské konstrukce

Profil

Projektová kancelář EK-PROJEKT, spol. s r.o. byla založena v květnu 2010. Zakládajícími společníky jsou Ing. David Křemeček a Ing. Jiří Ehrenberger. Naším cílem je navázat na nejlepší zkušenosti z projektování mostů a inženýrských konstrukcí, které jsme získali během našeho předešlého působení v oboru a dále tyto zkušenosti rozvíjet.

Lidé

Ve vedení společnosti jsou pracovníci, kteří mají dlouholetou praxi v projektování, v řízení pracovního kolektivu, v řízení zakázek velkého rozsahu a poskytovaní zákaznických služeb. Všichni vedoucí pracovníci jsou autorizovanými inženýry v oboru mostů a inženýrských konstrukcí a jsou členy České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě - ČKAIT.

Zpracování projektové dokumentace novostaveb, ve všech projektových stupních, různých typů inženýrských konstrukcí, od jednoduchých lávek...
Zpracování projektové dokumentace novostaveb, ve všech projektových stupních, různých typů inženýrských konstrukcí, od jednoduchých lávek...
Zpracování projektové dokumentace oprav a rekonstrukcí Vašich objektů.

Konzultační činnost při přípravě staveb...
Jsme tu pro Vás

Ing. David Křemeček
jednatel
+420 777 255 834
david.kremecek@ek-projekt.cz

Ing. Jiří Ehrenberger
jednatel
+420 724 973 655
jiri.ehrenberger@ek-projekt.cz

1 Záleží nám na lidech při plném respektování rozličnosti jejich myšlení a postojů
2 Záleží nám na zákazníkovi a plně respektujeme jeho přání
3 Vzájemné vztahy zakládáme na důvěře a vzájemném uznání
4 Vždy se snažíme navrhovat optimální technická řešení
5 Naše práce je založena na rozvíjení našich znalostí a růstu kvality našich služeb
6 Záleží nám na korektních a přátelských vztazích mezi lidmi